Nadační fond Zdravý život

Podpořte nás

Chcete podpořit vydávání knih Kornelia Novaka?
číslo účtu:  207120659/0300  variabilní symbol: 111

Chcete podpořit stolečkovou evangelizaci?
číslo transparentního účtu:  2902006419/2010

nebo číslo účtu:  207120659/0300  variabilní symbol: 555

Chcete podpořit činnost Nadačního fondu Zdravý život?
číslo účtu:  207120659/0300  variabilní symbol: 222

Jsme vděční za každý dar, dary s uvedenými variabilními symboly použijeme pro konkrétní účel.

Rádi vám na požádání vystavíme Potvrzení o daru, případně uzavřeme Darovací smlouvu. Prosíme, v těchto případech nás kontaktujte machanova@adventorion.cz .